Keitä me olemme

Espoontorin pyörä
Oy Bian International Cycle Ltd

Y-tunnus 0692163-6

Yleistä

Espoontorin pyörä sitoutuu huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyydestä ja suojaamaan heidän henkilötietojaan liiketoimintansa yhteydessä. Tässä tietosuojaselosteessa esitetään, kuinka Espoontorin pyörä kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, sekä miten asiakkaat voivat pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Selosteessa avataan myös, miten espoontorinpyora.fi -verkkosivustolla kerätään käyttäjätietoja verkkoanalytiikan keinoin. Mikäli asiakas ohjataan verkkokaupasta kolmannen osapuolen palveluihin (kuten maksu- ja toimituspalvelut), sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjä ja -ehtoja. Tämä seloste voi muuttua lainsäädännön tai palveluiden kehittymisen vuoksi.

Oikeus henkilötietojen käyttöön

Tässä osiossa selitetään, millä perusteella kerättyjä henkilötietoja käytetään.

  1. Henkilön oma suostumus: Henkilötietojen käyttö voi perustua asiakkaan antamaan kirjalliseen tai suulliseen suostumukseen.

  2. Myyjän ja ostajan välinen sopimus: Henkilötietojen käyttö voi perustua Espoontorin pyörän ja asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten verkkokauppatilauksen toimittamiseen tai onnistuneen pyörähuolto palvelun mahdollistamiseen.

  3. Oikeutettu etu: Henkilötietojen käyttö voi perustua Espoontorin pyörän oikeutettuun etuun.

Kerätyt tiedot ja käyttötarkoitus

Asiakkailta kerätty tieto: Espoontorin pyörä kerää asiakkaistaan tietoja verkkokaupassa ja kivijalkamyymälöissään. Asiakastiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään, ja niitä käytetään tilausten käsittelyyn, palveluiden tarjoamiseen ja asiakkuuksien hallintaan. Kivijalkamyymälässä kerätään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite (laskutusta/toimitusta varten), ostohistoria ja tarvittavat tiedot osamaksusopimuksia varten. Verkkokaupassa kerätään vastaavat tiedot, mutta maksukorttien tiedot eivät tallennu sivustolle.

Verkkosivustolla analytiikan avulla kerätty tieto: Verkkokaupan ja -sivuston kävijöistä kerätään anonymisoitua tietoa verkkoanalytiikan keinoin, kuten Facebookin pikseliä ja Google Analytics -skriptiä käyttäen. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämiseen ja markkinointiin.

Yhteistyökumppaneilta kerätyt tiedot: Espoontorin pyörä tallentaa yhteistyökumppaneiltaan tarpeellisia henkilö- ja yritystietoja sopimusten täyttämiseksi ja yhteistyön ylläpitämiseksi.

Videot: Mahdolliset videot ,Youtube tai Vimeo, ei tallenna tietoa kuluttajilta, elleivät kuluttajat itse siirry Youtubeen tai Vimeoon katsomaan itse videoita. Sivusto itsessään ei kerää dataa videoiden kautta.

Asiakkaan oikeudet tietoihin

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä antamasta tietojaan, mutta tämä voi vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa tallennetuista tiedoistaan, pyytää tietojen korjaamista tai poistamista, sekä kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Tietoihin pääsy ja tietojen säilytys/suojaus

Tietoihin pääsy: Asiakastietoihin pääsevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Espoontorin pyörän työntekijät ja palveluntoimittajat käyttävät tietoja vain tarpeellisiin tehtäviin. Viranomaisilla voi olla oikeus tietojen saantiin lakiin perustuen.

Tietojen suojaus: Henkilötietoja säilytetään suojattuina palomuurein, salasanoin ja tietoturvajärjestelmin. Ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Liikkeemme sitoutuu varmistamaan tietojen asianmukaisen säilytyksen ja suojaamisen kaikissa toiminnoissaan. Tämä kattaa kaikki asiakas- ja tilaustiedot, jotka ovat meidän hallussa. Tiedot ovat palomuurien ja turvallisien salasanojen takana.

Evästeet:

Sivusto käyttää evästeitä parantaakseen toimivuutta ja sisältöä. Käyttäjä voi hallinnoida evästeitä selaimen asetuksista. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita eikä yksittäistä käyttäjää voi tunnistaa evästeiden perusteella.

Tiedot kolmansille osapuolille:

Tietoja tarpeen mukaan tietoja välitetään markkinointipalveluiden, verkkokauppapalveluiden, logistiikka- ja kuljetuspalveluiden, maksuliikennepalveluiden ja rahoituspalveluiden tarjoajille.

Yhteydenotto:

Asiakas voi käyttää tietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@espoontorinpyora.fi. Mahdollisista tietojen käsittelyssä havaituista puutteista tai lainvastaisuuksista voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Tämä seloste on voimassa 15.3.2024 alkaen.

Yritys päivittää tarvittaessa sivua enemmän.